« Плач на сватбата

Да пролееш сълзи върху воала си символизира щастие и късмет в брака. Няма да плачете през брачния си живот. Така че поплачете си на воля!