« Нещо старо, нещо на заем..

Суеверието гласи, че булката трябва да носи нещо старо, нещо на заем, червен конец, нещо синьо, нещо наобратно и “шест пенса в обувката”. За да не урочасат булката, тя трябва да носи “нещо старо”, което символизира

връзката и със старото й семейство, което ще вземе със себе си. “Нещо ново” – символизира новият живот, който ще създаде младото семейство, “нещо назаем” – булката трябва да носи със себе си нещо взето на заем от нейна щастливо омъжена приятелка – така ще вземе от нейния щастлив брак. “нещо синьо” произлиза от еврейските булки, които носели синя панделка, която изразява предаността към бъдещия им съпруг. “шест пенса в обувката” носи символиката на щастливия и доходен живот на младото семейство.