« Релаксирайте

Изключете и релаксирайте

Постоянното отвличане на вниманието може да окаже влияние върху ума - твърде голямата зависимост от технологията е свързана с повишени нива на стрес, намален фокус и производителност, закърняване на креативността и лошо качество на съня. И интернет пристрастяването все повече се отчита като изключително голям психологичен проблем.

В свободното си време изключете устройствата. Това може да ви направи по-целенасочени, по-малко стресирани и по-щастливи.