« Въображение

Този умствено-познавателен процес оказва силно влияние върху съзнанието. Как? С помощта на въображението тя наистина се разширява. Появяват се нови образи, които възбуждат съзнанието, правят го в състояние на повишена активност. Въображението отразява

обекти и явления в образите. Но факт е, че всеки човек има свой образ в главата си и за всеки той е чисто индивидуален. В мозъка няма двама души с еднакви ментални картини.