« Предупреждение

Това е умствен познавателен процес, който засяга съзнанието по най-прекия и непосредствен начин. Обръщайки внимание на нещо, мозъкът се концентрира върху някакъв предмет или явление, което означава, че в него протичат психични процеси. Вниманието на човек е произволно и неволно. В първия случай

самият човек насочва волеви усилия да възприема нещо. Във втория случай вниманието се задържа върху темата в допълнение към волята на индивида. Най-често неволното внимание се предизвиква от някакво необичайно събитие, което предизвиква у човека емоции на страх, изненада, наслада и т.н.