« Усещане и възприятие

Само за ден изпитваме най-различни чувства и емоции, а ролята на усещанията в човешкият живот е огромна. Имаме много усещания, които трябва да можем да преминем през себе си и да не се нараняваме психически. Усещането кара човек да проумее реалността, така че ролята му в съзнанието е огромна. Възприятието допълва

впечатлението на индивида за обекта, помага на ума да изгради механизъм за разпознаване. С помощта на възприятието се извършва оценка на даден предмет или явление, човек се научава да вижда и забелязва някои значими детайли и перспективи.