« Видове гарнитури

3 са основните видове гарнитури, според своята класификация и начинът на приготвяне. 

Топла гарнитура

Студена гарнитура

Комбинирана гарнитура