« Повърхностна дислексия

Какво е повърхностна дислексия и какво трябва да знаем за нея?

Всички хора с повърхностна дислексия имат селективно увреждане в способността им да четат думи с неправилно произношение. Повърхностната дислексия е вид дислексия, която не се появява на всички езици, тъй като не всички от тях имат думи с неправилно произношение. Например, испанският няма никакви, докато английският. Проявление на тази дислексия се намира в трудността да се произнася "пържола" (неправилно) лице "говоря" (редовно).

Повърхностната дислексия е свързана с проблем по визуален начин или директен достъп до думи. Хората могат да прочетат перфектно редовните думи, чрез индивидуален превод от графим до фонем; от друга страна, с нерегламентирани думи, тази стратегия не е полезна. Нито хората нямат проблем да четат несъществуващи думи или "псевдо-думи", което е допълнително доказателство за проблем в директния път.

Друг ключов аспект на повърхностната дислексия е, че семантичната способност не е засегната. Ако хората не могат да четат правилно една дума, те все още могат да я разберат, ако се произнасят правилно на глас. Следователно проблемът се отнася само до способността за четене на обекта.