« Фондологична дислексия

Всички хора страдащи от фонологична дислексия, имат селективно разстройство на способността да четат непознати думи или "псевдо-думи", докато способността им да четат познати думи се запазва.Например, те биха имали трудности при четенето на "любовта", но могат да четат без най-малък проблем думата "любов".

Това ни показва, че повреденият начин е фонологичният начин. 

Следователно:

Хората, които страдат от фонологична дислексия, няма да могат да превеждат думи от графика до фонема. Затова ще им е трудно да прочетат тези неизвестни или несъществуващи думи, които не биха били познати. Тъй като директният път е непокътнат, те няма да имат проблем да четат познати или познати думи.

При тези пациенти има трудности и при четенето на функционални думи (единият, един, предният …). Това вероятно се дължи на факта, че те са много абстрактни и липсват твърдо съдържание. Въпреки това, резултатите от изследването са доста объркващи; Трябва да се внимава с фонологичната дислексия, защото може да има повече проблеми, отколкото тези, които пряко засягат фонологичния път.