« Посмъртни маски

В Западните култури посмъртната маска е маска на лицето, направена от восък, гипс или друг пластичен материал непосредствено след смъртта на даден човек. Тази традиция в Европа възниква през 

Средновековието. Посмъртни маски се правят обикновено на известни личности и могат да бъдат запазени като спомен или могат да бъдат използвани за рисуване на портрети или за изработка на скулптури. В други култури посмъртните маски са изработвани от други материали като глина или метал и поставяни на лицето непосредствено преди погребението. Типичен пример за това са погребалните маски на древноегипетските фараони като част от процеса на мумификация. Най-известната такава маска е тази на Тутанкамон.

През XVII век в Европа тези маски се използват като изображение на човека и са оставяни на показ. През XVIII-ти и XIX век те са използвани и за описание на чертите на лицето и завеждани в регистри в случай, че се налага идентифициране на даден труп. Тази функция по-късно е заета от фотографията.

Запазени маски на известни личности:

Данте Алигиери

Блез Паскал

Шопен

Абрахам Линкълн

Наполеон Бонапарт

Волтер

Тарас Шевченко и други