« Карнавални и театрални маски

И в театралните традиции по цял свят има и съществуват още от древността маските. Тези карнавални и театрални маски са особено важни са те за източните култури. Използването им в театрални постановки се е запазило и до днес, макар да са се променили формите и изразителните средства.

Първите маски в Европа са тези на древните гърци и римляни. Причината някои от гръцките маски да са с широко отворена уста е, че в маската е имало скрит вграден мегафон, често направен от бронз, който спомага гласът на изпълнителя да се чува и при голяма аудитория. През Средновековието маски се носят по време на представления свързани с мистичност и вълшебства. Боговете са представени със сребърни или златни маски. Маските получават истинско развитие по време на Ренесанса. Това е времето на маскаради, балове с маски, карнавали и други предствления, които се провеждат или на улиците, или в дворцова обстановка. Широка популярност добива и балета, в който героите също често са маскирани. Маскираните герои на Комедия дел арте (Commedia dell'Arte) се считат за предшественици на днешния клоун. Най-известната маска на площадния театър става Арлекино (може да се срещне и като Арлекин).

Днес маски се използват в циркови представления и често в комбинация с кукли. За особен вид маска може да се счита гримът в пантомимата.