« Окачен таван

Всички видове тавани, изградени на известно отстояние от основния таван посредством монтирани по периферията окрайчващи профили и и свързани към монолита чрез окчвачи носещи профили, се наричат окачени тавани