« Опънат таван

Опънатият таван по същество въпреки, че не е директно окачен за основния таван се причислява към категорията на окачените, тъй като както всеки друг окачен таван той се монтира на известно разтояние по основния.