« Какво е компост и компостиране?

Може ли компостът да замени промишлените торове? Защо компостирането се насърчава в Европа?

Компост - разлагане на биологични (растителни) материали. По отношение на използването – компостът може да се използва в земеделието за значително подобряване почвените характеристики.

Компостът допълва почвата с хранителни вещества и също има противоерозионни качества (способността да задържа повече вода в почвата). Следователно ползването на компоста в земеделието гарантира множество предимства като например; подобряване почвената структура и следователно по-добро здравословно състояние на растенията, допълнителни добиви и по-добро качество плодове и зеленчуци. Произведеният компост също така може да се използва за мелиорация на депото.

Компостът- заместител на промишлените торове?

Все повече хора осъзнават, че компостът е толкова ефикасен, колкото синтетичните торове. Нещп повече- компостът може да бъде дори по-ефикасен от промишлените торове, защото съдържа същите хранителни съставки и струва по-малко. Така, че компостът е ценен алтернативен източник, който успешно замества промишлените торове.

От какво е направен компоста?

Компостът се състои от биоразградими частици, особено биологичните остатъци от растителен произход от домакинства и градини; окосена трева, листа, клони, остатъци от плодове и зеленчуци, остатъци от поддържане на обществени зелени площи (напр. паркове) и в случая с някои технологии – канализационен шлам - който може да бъде полезен, въпреки, че не винаги е ефективен откъм разходи. На компостирането може да се гледа като на вид рециклиране. През следващите години очакваме да видим значителен ръст в количеството биологични отпадъци благодарение на ускореното развитие на системите за събиране на отпадъци в общините.

 

Какво е компост и компостиране?

Защо се компостира?


Основната причина за насърчаване на компостирането е задължението на държавите в Европа за ограничаване на обема отпадъци в депата.

Европейският съюз е със строги крайни срокове за постигане на всяка една цел. Ограничаването на съотношението на биоразградими отпадъци в депата е важно, защото биоотпадъците са източник на инфилтрати и биогаз – особено метан, който сформира голяма част от произвеждания биогаз и е значим парников газ.

 

  

Как се компостира?


Компостирането е естествен процес на прогресивно разлагане на биологичен материал с помощта на аеробни бактерии (живеещи с достъп до въздух).

За компостиране можете да използвате също така биологични стимулатори като още бактерии или лигноцелулоза. През време на процеса на компостиране температурата и съдържанието на влага на компостираните отпадъци непрекъснато се следят.

Промишленото компостиране усилва процеса посредством подобряване условията за бактериите. То по-конкретно се състои от  раздробяване, смесване (+ аерация) на зелени отпадъци. В случая с някои технологии всичко това се случва в специални компостни тунели или на специално подготвени повърхности на открито.