« Как се компостира?

Компостирането е естествен процес на прогресивно разлагане на биологичен материал с помощта на аеробни бактерии (живеещи с достъп до въздух).

За компостиране можете да използвате също така биологични стимулатори като още бактерии или лигноцелулоза. През време на процеса на компостиране температурата и съдържанието на влага на компостираните отпадъци непрекъснато се следят.

Промишленото компостиране усилва процеса посредством подобряване условията за бактериите. То по-конкретно се състои от  раздробяване, смесване (+ аерация) на зелени отпадъци. В случая с някои технологии всичко това се случва в специални компостни тунели или на специално подготвени повърхности на открито.