« Защо се компостира?

Основната причина за насърчаване на компостирането е задължението на държавите в Европа за ограничаване на обема отпадъци в депата.

Европейският съюз е със строги крайни срокове за постигане на всяка една цел. Ограничаването на съотношението на биоразградими отпадъци в депата е важно, защото биоотпадъците са източник на инфилтрати и биогаз – особено метан, който сформира голяма част от произвеждания биогаз и е значим парников газ.