« Интернет реклама

Интернет реклама е вид маркетинг, който използва интернет за да представи продукти и услуги на широка аудитория. Тя може да бъде изразена в различни форми, включително пости, банери, видео, спонсорства и т.н.

Интернет рекламата се използва за продажба на продукти и услуги, изграждане на ангажираност към бранд, увеличаване на продажбите, комуникация с клиентите.