« ТВ реклама

Тв реклама е предвидена за промоция на продукти и услуги, чрез публично излъчване на рекламни блокове в телевизионните мрежи. Тази реклама поради своята привличателност и достъпност може да се използва за предвижване на продукти и услуги към широка група от потребители.