« Платено търсене

Реклама в Google

Платено търсене е услуга предлагана както от търсачки, така и от социални мрежи. Предметът на услугата е преподреждане на резултатите от търсене така, че да се даде приоритет на рекламодателите, които плащат най-висока цена на клик.

Повечето платформи формирате цената на платеното търсене на принципа Pay Per Click (PPC). 

Pay Per Click (PPC) е форма на интернет реклама, при която плащате на интернет платформа за всеки ефективен клик върху Ваша реклама. 

Най-често тъй като рекламните позиции са ограничени, цената се определя на принципа на аукциона. Това води до промяна на цената в хода на рекламната кампания. 

Цената за реклама чрез платено търсене се намалява посредством SEO оптимизация на сайт за търсещи машини. 

 

CTR – Клик съотношение


CTR е съкращение от “click through rate” и представлява процента потребители, които кликват на дадена реклама. 

CTR (Click Through Rate) или кликаемост на реклама

се изчислява по формулата

Кликвания / Визуализации = % Честота на кликване

Например: Ако рекламата Ви е показа 100 пъти, което е довело до 7 клика ще имате CTR 7/100 или 7%.

Целта е да се предскаже потенциалната кликаемост на рекламата.

  

Какво е SEO оптимизация на интернет сайт?


Какво е SEO оптимизация? Какво е SEO оптимизация на интернет сайт? Съкращението SEO е от английски- Search Engine Optimization и в буквален превод означава оптимизация за търсещи машини. Целта е определен интернет сайт да бъде в максимално предни позиции при търсене в Google и други търсещи машини.

Целта на SEO оптимизацията е да се осигури органичен трафик към уеб сайта, чрез предни позиции при търсене в търсещи машини (Google) и социални мрежи (Facebook).