« Какво е хотел?

Хотела е сграда или функционално свързани сгради с поне 15 стаи. За хотели, изградени преди 1 юни 2003 г., и за такива с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20%.

Хотелът трябва да разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.