« Апартхотел

Апартхотер, това е туристическо убежище с различна големина което се предоставя под наем на туристи или за бизнес цели готово за живеене. Може да се намира във ваканционни селища или в хотели. В него се предлагат услуги/смяна на постелячно бельо, почистване, осигуряване на храна.