« Паспорта

Първото и най-важно нещо преди полет и преди предстоящо пътуване е да подготвите паспорта и документите си, да проверите дали някои от тях не са изтекли, като дебитна или кредитна карта и да го сложите в багажа си. Някои пътници си правят копие на паспорта и носят него в чантата си, а самия паспорт оставят в хотела, за да бъдат сигурни, че няма да го изгубят.