« Използвате твърде много паста

Не забравяйте за съотношението между паста и вода (0.5 кг паста на 6 л вода) - и не го нарушавайте, когато си имате работа с различно количество паста.