« Физическа работа какво е?

Работа-физическа работа!

Физическата работа е всяка продуктивна дейност, която изисква физически или ръчни умения, като работа на терен, строителство, механика и др.