« Интелектуална работа какво е?

Работа-интелектуална работа!

Всяка дейност е резултат от изобретателността и идеите на човек и която не изисква физически усилия се нарича ителектуална работа.

Например това е работата на рекламен рекламен, писател или научен изследовател.