« По-кратко време за корекция на зъбите

Алайнер лечението протича в рамките от 3 до 6 месеца, като денталният лекар демонстрира крайния резултат на предварителни модели.