« Индивидуализирани

Алайнерите се изработват след взимане на прецизен отпечатък на захапката от денталния лекар. Крайният резултат от лечението с алайнери може да бъде предварително демонстриран чрез виртуален модел на усмивката. Това е възможно чрез 3D моделиране, което се използва в обработката на алайнерите.