« Промени в настроението

Промени в настроението освен при ранна бременност, се наблюдават и при някои жени преди или по време на менструация. Промените в настроението могат да се сменят в двете крайности – от чувство на щастие и безгрижност до внезапна поява на сълзи и депресивност. При много от жените се наблюдава също неспокоен сън или трудно заспиване.