« Нелогично

Подсъзнанието е нелогично

Защото, за разлика от съзнателното възприемане на информация, подсъзнанието е нелогично, нерационално и неаналитично. Подсъзнанието създава убеждения и активира поведения, независимо дали са правилни или не. То не

анализира и не задава въпроси. Ако твоето подсъзнание е изградило убеждение, възприето от думите на баба ти или родителите ти, че парите са лоши и изобилието им води до страдания, то независимо от твоето желание да създадеш задоволително богатство, подсъзнанието, подтикнато от вече изградените ограничаващи убеждения, те саботира по всевъзможни начини и не ти позволява да постигнеш целите ти. Неприятно, нали?