« Реалност и представа

Подсъзнанието НЕ прави разлика между реалност и представа

А, напротив. Дори подсъзнанието възприема по един и същ начин информацията от преживяното в действителност и от това, което „виждаш“ във въображението ти. Например, ако си представиш, че лапаш парче лимон, независимо от осъзнаването, че това е просто представа, то устата ти се изпълва със слюнка. Подсъзнанието активира

определеното за нужната ситуация поведение и го прави напълно автоматизирано, без да имаш пряк контрол над реакциите. Всяка мисъл, която повтаряш отново и отново и всеки визуален образ, който създаваш и задържаш в ума си достатъчно дълго време, оформят взаимовръзка между това, което виждаш и мислите и поведението, които са обвързани с него.