« Запаметяване на всичко

Подсъзнанието ти запаметява всичко

Като информация, подсъзнанието запазва твоите спомени и целия ти житейски опит, който придобиваш още от раждането ти, а и от времето преди това. Подсъзнанието помни всичко, което твоите очи са видели, всеки аромат, звук, усещане. Подсъзнанието помни

всяка житейска ситуация, през която е трябвало да преминеш и всички съкровени вярвания, които са се оформили вследствие на преживяното от теб. И цялата тази информация е винаги с теб, независимо че не е постоянно проявена като съзнателни мисли. На база на тази информация ти действаш инстинктивно и понякога нерационално, в разрез с твоите съзнателни желания.