« За опит при условие

Болести, симптоми или състояния, при които акупунктурата може да бъде опитана при условие, че практикуващият има специализирани съвременни медицински познания и адекватно оборудване за мониториране.