« За ефективно лечение

Болести, симптоми или състояния, за които е доказано – чрез контролирани клинични проучвания, че акупунктурата е ефективно лечение.