« За демонстриране

Болести, симптоми или състояния, при които лечебният ефект на акупунктурата е демонстриран, но е необходимо да се представят още доказателства.