« За лечебен метод

Болести, симптоми или състояния, за които са публикувани единични клинични проучвания, отчитащи известен лечебен ефект, но при които акупунктурата заслужава да бъде опитана като метод, защото лечението с конвенционалните и други терапии е трудно.