« Младоженец

Младоженец или годеник се нарича мъж или момък, който встъпва в брак или с други думи който се жени. Веднага след сватбата и сключването на брака, мъжът се нарича младоженец въпреки че в някои места е прието да се нарича така и преди сватбената церемония.