« Как се сключва брак съгласно законите на Република България?

Законният брак, съгласно законите на Република България, се сключва при извършване на сватбен ритуал от общинските органи кметове или упълномощени лица. Така нареченият църковен брак като ритуал е съобразен с източноправославната християнска религия. Провеждането на ритуала, наричан още венчавка е повече морален, отколкото законен акт, защото с него не може официално да се узакони сключването на брака.

Избрани сайтове Република

Най-актуални страници Република

  • Как се прави легализация и превод на документи, издадени извън България? Легализация и превод на документи, издадени извън България

  • Какво е календар и видове календари? Календари