« Разредител и тънък: каква е разликата?

Термините "разтворител" и "разредител" често се използват взаимозаменяемо. Между тях обаче има важна разлика. По-просто казано, разтворителят взаимодейства директно с филмообразуващия (втвърдяващ) компонент.

Например, бензинът е популярен разтворител за маслени бои. Той разтваря свързващото вещество, така че може да разреди боята за нанасяне и в същото време да отстрани петна от изсушена боя.

Разредителят не разтваря веществата, образуващи филма, и може само да намали вискозитета на състава. Например, водата разрежда добре боята на водна основа, но вече не може да измие изсушената.