« Мукоцеле

Мукоцеле е друг често срещан вид киста, което обикновено се появява в зоните на устната лигавица след травма. Патогенетично се обяснява с разкъсване и запушване на каналчетата на съответната слюнчена жлеза, в резултат на което се образува специфичната киста. Най-честата им локализация е в областта на долната челюст.