« Лечение

Лечението е отбременяване на механичния стоп на каналчето посредством пробиване с остър инструмент или електрокаутер.