« Видове медицина

Над 5 са доказаните видовете традиционна медицина и многократно повече са видовете алтернативна медицина. 

 

Западна традиционна медицина


В съвременните общества най-разпространена е западната традиционна медицина. Западната традиционна медицина разчита основно на диагностичната апаратура и фармацефтичната промишленост. 

  

Българска народна медицина


Българската народна медицина обединява опитът на поколения българи, използващи за лечение традиционни за региона билки. 

  

Китайска традиционна медицина


Китайската традиционна медицина представлява широк кръг от медицински практики базирани на традиции развивани над 2000 години.

 

  

Естетична медицина


Естетичната медицина е направление в традиционната медицина, което третира лечението на кожни проблеми и козметични дефекти. 

Съвременната естетична медициа включва както оперативни методи на лечение (естетична хирургия), така и неоперативни основно лазерни технологии за лечение и превенция на кожните проблеми и дефекти.