« Китайска традиционна медицина

Китайската традиционна медицина представлява широк кръг от медицински практики базирани на традиции развивани над 2000 години.