« Българска народна медицина

Българската народна медицина обединява опитът на поколения българи, използващи за лечение традиционни за региона билки.