« Трихилемалната киста

Тя е е специфичната кожна пиларна киста, която се разполага  предимно по окосмените зони на главата. Кистата е изпълнена с рогова материя, а капсулата й е представена от стена, наподобяваща структурата на космено-мастните фоликули в района. По форма са окръглени и твърди образувания, подвижни спрямо подлежащата повърхност.