« Минерални

Минерална тор

Минералните торове се разделят на азотни торове, фосфорни, калиеви, калциеви, магнезиеви и друти.

Минералните торове образуват следните групи:

единични торове - съдържат един химичен елемент. Например - амониева селитра (азот)

комбинирани (бинарни) торове - съдържат два химични елемента. Примерно - калиев монофосфат (калий и фосфор), калциев нитрат (калций и азот), калиев нитрат (калий и азот) и други.

комбинирани (сложни) торове - съдържат комбинация от няколко химични елемента. При този вид торове винаги е обозначено съдържанието на елементите, които го съставят.

 

Видът, в който може да бъде представен такъв тор, може да бъде течен, кристализиран, праховиден или гранулиран. Тези видове торове са готови за растенията.

Тъй като в процеса на своето развитие растенията променят своите потребности от химични елементи, то е необходимо да знаем в коя фаза какви са техните нужди.