« Органични

Органични торове

Подобряват почвената структура и развитието на полезни микроорганизми. Изкуствените торове (минерални) се прилагат по-лесно и бързо и се отличават с висока ефективност.

С органичните торове се постига формиране на хумус, който е база за добро фиксиране на йони. Те подобряват структурата на почвата, предоставят постоянно хранителни елементи поради бавното си разлагане, способстват развитието на полезни микроорганизми. Неорганичните торове от своя страна са лесни за прилагане и имат висока ефективност. От друга страна с употребата на неорганични торове има опастност да се увеличи бързо концентрацията на разтворени соли, което би предизвикало токсичност за кореновите клетки. Подобен ефект би предизвикало токсичност за кореновите клетки. Подобен ефект би предизвикало и употреба на недобре разложен органичен тор, освобождавайки голямо количество субстанции, предизвиквайки силна концентрация.

Органичните торове снабдяват растенията едновременно с азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра и редица микроелементи. Поради това се наричат още пълни или универсални. Тези торове са особено подходящи за култури, отглеждани при поливни условия и на наклонени терени. От органичните торове по-широка употреба могат да имат оборският тор, птичият тор и компостите.