« Румяна

1. Румяна е славянско име, което означава румена, жена с червено лице.

2. Жените с това име празнуват имен ден на 25 декември.


Без ДДС освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com освободен от акциз краен потребител