« Памела

Сладка, като мед!

Памела е гръцко име, което означава мед.


Без ДДС освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com освободен от акциз краен потребител