« Райна

Сдържана и меланхолична, но кралица

1. Райна е латинско име, което означава кралица.

2. Жените с това име имат нужда да вдъхновяват другите и да служат на по-висши цели.

3. Райна има аналитичен ум и често се привлича от професията на учите.

4. Жените с това име понякога изглеждат сдържани и дори меланхолични.

Избрани сайтове Райна

Най-актуални страници Райна

  • Окончателно! Община Враца сложи ръка на файтона на майстор Анко

  • ЯПОНИЯ и магията на цъфналите вишни какво означава » ...

  • Курсове по F-Utils за автоматизирано тримерно чертане на мебели от ПДЧ F-UTILS: Чертане на мебели