« Кубрат

Цял и завършен!

1. Кубрат е авестийско име и означава цял, завършен.

2. Това име е популярно от прабългаския хан Кубрат, който е бил владетел на Стара Велика България.


Без ДДС освободен от акциз краен потребител - какво е и какво означава?  какво означава » www.alelbg.com освободен от акциз краен потребител